İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İSG HİZMETLERİ

 

 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü 
 • Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü 
 • Ortam V.O.C Ölçümü
 • Kişisel V.O.C Maruziyet Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

 

 

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, yetkili personelimiz tarafından gürültü ve titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

– Akustik ve Çevresel Gürültü Ölçümleri
– Eğlence Yerleri Çevresel Gürültü Ölçümleri
– İzne Tabi tesislerde Çevresel Gürültü Ölçümleri
– İzne Tabi Tesislerde Akustik Gürültü Ölçümleri
– Madencilik, Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümleri
– Mekanik Titreşim, Binaların Titreşiminin Ölçümleri
– Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşiminin Ölçülmesi

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

 

     

 

Çalışma ortamındaki koşulların tanımlanmasına yönelik geniş kapsamlı ölçüm ve analizler bir bütün olarak standartlar ile yönetmelikler uyarınca gerçekleştirilir.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden yetkilendirilmiş parametre listemiz:

 • İş Yeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
 • İş yeri Ortamı Solunabilir Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İş yeri Ortamı Toplam Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Solunabilir Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Toplam Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Aerosol Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Tüm Vücut Titreşimi Ölçümleri
 • Kişisel El-Kol Titreşimi Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Kişisel Mineral Yağ Konsantrasyonu (Metal İşleme Sıvıları) Ölçüm Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Mineral Yağ Konsantrasyonu (Metal İşleme Sıvıları) Ölçüm Ve Analizleri
 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Toksik Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Havadaki Süspansiyon Halde Bulunan Madde Tayini
 • İşyeri Ortamı Formaldehit Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Formaldehit Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Amonyak Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Amonyak Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Alkali Tozların Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Alkali Tozların Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Silis Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Silis Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Ağır Metal Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Ağır Metal Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Manyetik Alan Ölçümleri

Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçümleri

Emisyon kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla emisyon ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Emisyon Ölçümleri

 • Partikül Madde, Toz Ölçümleri ve Analizi
 • İslilik Ölçümleri
 • CO, O2, SO2, NOx Ölçümleri
 • Sıcaklık ve Nem Ölçümleri,
 • Hız, Debi Ölçümleri
 • Ucucu Organik Bileşikler, VOC Ölçümleri ve Analizleri
 • Florür ve Hidrojen Florür Ölçümleri ve Analizi
 • Klorür ve Hidrojen Klorür Ölçümleri ve Analizi
 • Hidrojen Sülfür Ölçümleri ve Analizi
 • Formaldehit Ölçümleri ve Analizi
 • Hidrojen Siyanür Ölçümleri ve Analizi
 • Sülfürikasit(H2SO4), SO3, SO2 Ölçümleri ve Analizleri
 • Ağır Metal Ölçümleri
 • CaO ve MgO Ölçümleri
 • Cr+6 Ölçümleri
 • Fosforik Asit Ölçümleri
 • Nitrik Asit Ölçümleri
 • Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümleri
 • PAH Ölçümleri
 • D/F Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

 • Ucucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Pasif Örnekleme Ölçümleri
 • Çöken Toz ve Çöken Tozda Ağır Metal Ölçümleri
 • Merkaptan Ölçümleri
 • Partikül Madde PM10 ve PM10 Ağır Metal Ölçümleri
 • Hava kalitesi modelleme uygulamaları

İzmir
Kazım Dirik Mah. Gediz Sk. No:20 Kat:4/414 Bornova