KALİBRASYON HİZMETLERİ

KALİBRASYON HİZMETLERİ

  1. Boyutsal Kalibrasyon
  2. Devirsel Kalibrasyon
  3. Elektriksel Kalibrasyon
  4. Fizikokimya Kalibrasyonu
  5. Hacimsel Kalibrasyon
  6. Kütle Kalibrasyonu
  7. Kuvvet Kalibrasyonu
  8. Terazi Kalibrasyonu

BOYUTSAL KALİBRASYON

Özellikle çıplak metal yapıdaki boyutsal ölçüm cihazları sıcaklıkla sürekli etkileşimde olduğundan kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

BOYUT

Cihaz Türü Ölçme Aralığı

Hizmet Türü
Laboratuvar -mobil

Kumpas (her tip) Her uzantı L
Mikrometre (her tip) Her uzantı L
Mikrometre ayar mastarı Her uzantı L
İç çap mikrometresi Her uzantı L
Mihengir Her uzantı L
Komparatör saati gösterge Her uzantı L
Komparatör saati çubuğu Her uzantı L
Yükseklik mikrometresi Her uzantı L
Komparatör iç boyut ölçer L
Komparatör kalibratörü L
Gönye Her uzantı L
Açı ölçer 45 90 180 360° L
Sentil seti / filler çakısı L
Radyus mastar L
Çelik cetvel / Şerit metre Her uzantı L
Elek En az 10 bölge L
Su terazisi L
Gramaj kesim cihazı Alan veya çap L
Tampon mastarı (geç – geçmez) L
Aplikatör Her uzantı L
Grindometre L
Penatrasyon iğnesi Her uzantı L
Metal dedektörü L
Boncuklama test cihazı L
Kaplama kaınlığı ölçer Her uzantı L
Sertlik ölçme cihazı L

TERAZİ KALİBRASYONU

Merkezimiz mobil kalibrasyon ekibi ile Türkiye’nin her yerine terazi/kantar kalibrasyonu hizmeti sunmaktadır. Terazi/kantarların işletmelerde kullanım koşulları cihaz ölçümlerini doğrudan etkilemektedir. Hava akımı, titreşim, yüksek nem oranı, elektriksel ve elektromanyetik etkenler, sıcaklık değişimleri, paslanmaya yol açan kimyasallar ve direkt gün ışığı cihaz ölçümlerini olumsuz yönde etkiler. Cihazın bulunduğu yerin kararlılığı uygun olmalıdır. Şebeke geriliminde büyük dalgalanmalar yok ise terazi sürekli açık konumda bulundurulmalıdır. Bazı etkiler gözle görülebilirken bazı etkiler ise cihazın gösterge hataları ile uyuşa bilmekte ve görülememektedir. Gözlemlenemeyen hataların minimuma indirilmesi ortam şartlarının uygunluğuna bağlıdır. Endüstriyel kalibrasyon da başlayıcı niteliği bulunmayan fakat yasal kalibrasyon kapsamında teraziler I. II. III. ve IV. Sınıf olarak ölçme aralığı ve skala çözünürlüğüne göre 4’e ayrılmaktadır.

 

Terazi – Kantar

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Nem tayin chazı   M
Terazi Max. 30 kg M
Terazi Max. 100 kg M
Terazi Max. 300 kg M
Kantar Max. 600 kg M
Kantar Max. 1000 kg M
Kantar Max. 3000 kg M
Kantar Max. 5000 kg M

KUVVET KALİBRASYONU

Endüstride kullanılan (özellikle otomotiv sektöründe) tork anahtarları ve torkmetreler için kalibrasyon hizmeti verebilmekteyiz.

Tork nedir : latince “torquere” kelimesinden gelen tork, döndürme anlamındadır. Tork döndürme momentini ifade etmektedir.
Tork = kuvvet x kuvvet kolu olarak ifade edilir

Neden tork ? Tork uygun “birleştirme kuvvetini” sağlamak ve kontrol etmek için kullanılır. Pratikte birleştirme kuvvetini ölçmek kolay ve ucuz olmadığından dolayı ölçüm parametresi olan tork, en çok kullanılan yöntemdir. Uygun birleştirme kuvveti uygulanmazsa, dinamik yükler sebebiyle gevşemeler, fazlası uygulanırsa bağlantı elemanı veya parçalar hasar görür. İdeal birleştirme kuvvetini sağlayan tork değeri, dizayn, ürün geliştirme aşamasında belirlenmelidir.

Bağlantı tipleri : dişli bağlantılarda sıkma işlemi süresince tork ile açı (dönme miktarı) arasında bir ilişki vardır. Genellikle sıkma işleminin ilk safhalarında (boşluk alma) açı artsa da tork fazla artmaz. Bununla birlikte, sıkmanın sonuna doğru torkun artış oranı yükselir. Bağlantıya göre değişkenlik gösteren “tork /açı oranı” (joınt rate), bağlantının karakteristiğini belirler. Bağlantılar “tork/açı oranına göre; yumuşak bağlantılar (soft joınts) ve sert bağlantılar (hard joınts) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Sert bağlantılarda, boşluk alma aşamasınca karşılaşılan direnç azdır. Ancak bağlantı oturduktan sonra final tork değerine hemen ulaşılır (30 dereceden az dönerek).

Yumuşak bağlantılarda ise, bağlantı oturduktan sonra (boşluğu alındıktan sonra) final tork değerine ulaşılması 720 dereceden (2 tur) fazla sürer.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

KUVVET

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Tork anahtarı —– L
İplik gerilim ölçer —– L
Çekme kopma test cihazı Asılabilen kütle miktarı kadar. L ~ M
Gerilim ölçer Asılabilen kütle miktarı kadar. L ~ M

 

 

ELEKTRİKSEL KALİBRASYON

Elektriksel ölçümlerde dünya lideri olan fluke’un 5500a elektriksel kalibratörü referans alınarak µ-m-k-m kademelerde dijital veya analog voltmetrelerin, ampermetrelerin, ohm metrelerin multi metre ve pens ampermetrelerin kalibrasyon işlemleri uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

ELEKTRİKSEL

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Analog/dijital avometre, Multimetre Ac/dc v/a-
11a ac/dc 550a ac clamp on
L
Voltmetre 900 v dc L
Ampermetre 1,02 kv ac L
Pensampermetre 290 m_ 350pf – 1,1 mf L
Ohmmetre capacitance L
Osilaskop 2-4 kanallı L

HACİMSEL KALİBRASYON

Laboratuvarlar da kullanılan mezür, balon jöle, büret, pipet, beher, erlen, otomatik/dijital büret / pipet gibi cam veya plastik hacim kapları, özel ölçekli metal hacim kapları eğilme, tortu, çatlak ve sıcaklıktan etkilenerek zaman içerisinde yapılan ölçümlerde hatalar doğuracaktır. İmalata oransal olarak büyütülmüş şekilde yansıyacak bu hatalar ürün veya işlem kalitesini etkileyeceğinden hacimsel cihazların kalibrasyonunun önemi aynı zamanda imalat kalitesini etkilemektedir. Laboratuvar da 1000ml’ den çok daha büyük ölçekli (özellikle petrol sektöründe) hacim kaplarının da kalibrasyon işlemleri komparatör terazilerimiz, yoğunluk ve hacimsel kalibrasyon kitleri ile yapılmaktadır.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

HACİM

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Balon joje L
Beher L
Erlen L
Mezur L
Büret L
Pipet L
Piknometre L
Otomatik / dijital pipet L
Otomatik / dijital büret L
Otomatik titratör L

Basınç & Vakum Kalibrasyonu

Gerek proses aşamalarında ürün kalitesi açısından, gerekse cihazların çalışma güvenliği açısından basınç/vakum göstergeleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle yüksek basınçlı hatlarda veya tehlike arz eden(buhar veya yanıcı/parlayıcı gazların bulunduğu) hatlarda hayati önem taşımaktadırlar. Aynı zamanda sağlık sektörü açısından, hastanelerdeki gaz göstergeleri(azot, oksijen), tansiyon manometreleri direk olarak insan sağlığını ilgilendirmektedir.

     

HİZMET TÜ VE KAPSAMI

BASINÇ

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Manometre 0 / 350 bar L ~ M
Manovakummetre -1 / 350 bar L ~ M
Vakummetre 0 / -1 bar L ~ M
Tansiyon Manometresi 0 / 300 mmhg L ~ M
Dijital Basınç Göstergesi -1 / 350 bar L ~ M
Basınç Transmitter -1 / 350 bar L ~ M
Basınç Kalıbratörü -1 / 350 bar L
   

Devirsel Kalibrasyon

Devir-Tur-Hız-Metraj Ölçer (Takometre) Kalibrasyonu

Özellikle tekstil ve gıda sektöründe direk laboratuvar veya imalatta sonuçlara etki edecek devir gösterge veya kontrol cihazları mevcuttur. Bu cihazların doğru hızlarda çalışmaları ürün kalitesini direk etkileyebilmektedir. Aynı zamanda el tipi takometreler ile işletme bakım personeli kendi cihazlarının doğruluşunu da bu cihazlardan aldıkları veriler ile takip etmektedir. Bir ürün hattının hızındaki değişiklik hattaki ürünün kalitesinin değişmesine veya tamamen ürün kaybına yol açabilmektedir.

HİZMET TÜRÜ VE KAPSAMI

Devir – Tur – Hız – Zaman – Metraj

Cihaz Türü Ölçme Aralığı Hizmet Türü
Laboratuvar 
Mobil
Takometre Foto ~ temas L ~ M
Turmetre Foto – temas L ~ M
Çıkrık Foto ~ temas L ~ M
Santrifüj Foto ~ temas L ~ M
Metre sayacı 99.999m L
Kronometre / timer —- L
   

İzmir
Kazım Dirik Mah. Gediz Sk. No:20 Kat:4/414 Bornova