PERİYODİK KONTROL HİZMETİ

İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve aşınması büyük kazalara yol açabilen bir tehlike kaynağıdır. Patlayan kazanlar, devrilen veya halatı kopan vinçler, yüksekten düşen asansörler, elektrik çarpmaları, elektrikten kaynaklı yangınlar, yangın sırasında çalışmayan yangın söndürme tesisatları, yeterli ve uygun hava sağlamayan havalandırma tesisatları gibi bir çok nedenle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte veya sağlığı bozulmaktadır. Bu nedenle tehlike oluşturabilecek iş ekipmanlarının, periyodik kontrolleri yasal bir zorunluluktur.

Basınçlı Kaplar

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. Hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin 2. Periyodik Kontrole Tabi İş ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. Hükmüne yer vermiştir.

Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt benti; Basınçlı kap ve tesisatların preiyodik kontrolleri, 22/01/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Hükmündedir.

Firmamız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

YPK Mühendislik Teknik Kontrol ve Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar;

 • Buhar Kazanları
 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Otoklavlar
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü)
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yeraltı)
 • Basınçlı Hava Tankları 
 • kompresörler
 • Hidroforlar
 • Boyler ve Genleşme Tankları
 • Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Muayenesi

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1. Bendinde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. Hükmündedir.

Firmamız tarafından yapılan ve yaptırılan değerlendirmelerde günlük sürekli kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanlarının yılda en az 1 kez olmak koşulu ile belirli periyotlarda test ve kontrol edilmesine devam edilmektedir.

Firmanız bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

YPK Mühendislik Teknik Kontrol ve Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan kaldırma ve iletme ekipmanları;

 • VİNÇ (Monoray Vinç, Köprülü Vinç, Portal Vinç, Kule Vinç Mobil Vinç) Periyodik Kontrolleri
 • Caraskal Periyodik Kontrolleri
 • Transpalet Periyodik Kontrolleri
 • İstif Makinası Periyodik Kontrolleri
 • Araç Kaldırma Liftleri Periyodik Kontrolleri
 • Krikolar Periyodik Kontrolleri
 • Yürüyen Merdiven / Bant Periyodik Kontrolleri
 • Platform Periyodik Kontrolleri
 • Sapan, Mapa Periyodik Kontrolleri
 • İş Makinaları Periyodik Kontrolleri
 • Konveyör Bantlı İletme makinaları Periyodik Kontrolleri
 • YSİP ( Yükseltilebilir Seyyar İş Platformu ) Periyodik Kontrolleri
 • Forklift Periyodik Kontrolleri
 • Endüstriyel Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri
 • İskele ve Merdiven Sistemleri Periyodik Kontrolleri
 • Makina Tezgahları ( Torna, Freze, Matkap Kaynak Makinası, Pres ) Periyodik Kontrolleri
 • Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
 • Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri